Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Adnan Süzer

adnan.suzer@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ankara Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1987 Tıpta Uzmanlık: Ankara Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1987 Doktora: Erciyes Üniversitesi/İç Hastalıkları/1993