Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Ahmet Gökhan Yörük

gokhan.yoruk@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR