Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Ali Akbaba


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Anadolu Üniversitesi/Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği/1999 [BR] Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi/İşletme Yönetimi/2006 [BR] Doktora: Gelişim Üniversitesi/İşletme Yönetimi/2018