Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Alperen Uğur

alperen.ugur@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Erciyes Üniversitesi /İletişim Fakültesi / 2012 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi / İletişim Fakültesi /2015