Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi ALTAN ÖZTÜRK

altan.ozturk@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: ODTÜ/İngilizce Öğretmenliği/2016 [BR] Yüksek Lisans: Çağ Üniversitesi/İngiliz Dil Bilimi/Devam ediyor