Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi ARDA ÇAKIR

arda.cakir@kapadokya.edu.tr

0384 3535009-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Atatürk Üniversitesi/İşletme/2004 [BR] Yüksek Lisans:Atatürk Üniversitesi/Yönetim ve Organizasyon/2010