Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Ayşegül Erşil

aysegul.ersil@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lİsans: Hacettepe Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/2018