Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi AYTÜLÜ DIRIK

aytulu.tercanli@kapadokya.edu.tr

0384 3535009-182


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi/Mimarlık/2014 [BR] Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Sanat Tarihi/Devam ediyor