Akademik Kadro


Prof. Dr. Baki Hazer

baki.hazer@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi/Kimya Yüksek Mühendisliği/1972 [BR] Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi/Kimya Yüksek Mühendisliği/1972 [BR] Doktora: Karadeniz Teknik Üniversitesi/Kimya/1978