Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Batuğhan Karaer


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Gazi Üniversitesi/İşletme/1990 [BR] Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi/Muhasebe-Finansman/2002 [BR] Doktora: Gazi Üniversitesi/İşletme/2015