Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Behiç Oral - Klinik Mikrobiyoloji


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ege Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1981 [BR] Yüksek Lisans: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği