Akademik Kadro


Araştırma Görevlisi Berk İlke Dündar

ilke.dundar@kapadokya.edu.tr

0384 353 3009-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Gazi Üniversitesi/Kamu Yönetimi/2012 [BR] Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi/Kamu Yönetimi/2016 [BR] Doktora: Ankara Üniversitesi/Kent ve Çevre Bilimleri/Devam ediyor