Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Bülent Özçelik

bulent.ozcelik@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ankara Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler/2010 [BR] Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi/Kamu Yönetimi/2014 [BR] Doktora: Ankara Üniversitesi/Kamu Yönetimi/Devam ediyor