Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Burçun Uygun

burcun.uygun@kapadokya.edu.tr

0216 588 0010-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi/Medya ve İletişim Sistemleri/2006