Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Cem Aydoğdu

cem.aydogdu@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Önlisans: Kapadokya Üniversitesi/Aşçılık/2010