Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Ceren Aktaş

ceren.aktas@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Süleyman Demirel Üniversitesi/Mimarlık/2014 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Restorasyon/2019