Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Deniz Gürsoy

deniz.gursoy@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Ankara Üniversitesi/ Siyasal Bilgiler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler/2014 [BR] Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi/ Siyasal Bilgiler Fakültesi /Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi /2014 (Çift Anadal)