Akademik Kadro


Araştırma Görevlisi Deniz Turaç

deniz.turac@kapadokya.edu.tr

0384 353 5009-180


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Anadolu Üniversitesi/Uçak Gövde-Motor Bakım/2014 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/Sivil Havacılık/Devam ediyor