Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Dilara Parslow

dilara.parslow@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lİsans: Celal Bayar Üniversitesi/ Fen Edebiyat Fakültesi/ İngiliz Dili ve Edebiyatı/2013[BR] Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/2019