Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Dilek Ataseven

dilek.ataseven@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Balıkesir Üniversitesi/ Fen Edebiyat Fakültesi/Fizik/2011 [BR] Yüksek Lisans: Çanakkale 18 Mart/ Fen Bilimleri Enstitüsü/Nükleer Fizik Anabilim Dalı/ 2016