Akademik Kadro


Araştırma Görevlisi Duran Can Gazioğlu

duran.gazioglu@kapadokya.edu.tr

0384 3535009/1254


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Kırklareli Üni./Türk Dili ve Edebiyatı/2014 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üni./Yeni Türk Edebiyatı/2017 [BR] Doktora: Erciyes Üni./Yeni Türk Edebiyatı/Devam ediyor