Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Duygu Şahin

duygu.sahin@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/ Sağlk Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü/ 2006 [BR] Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Tıp Fakültesi/ Fizyoloji Anabilim Dalı/2019