Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Elce Tutar

elce.tutar@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi/Hukuk/2007 [BR] Yüksek Lisans: Yaşar Üniversitesi/Özel Hukuk/2014 [BR] Doktora: Yaşar Üniversitesi/Özel Hukuk/Devam ediyor