Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Embiye Altaç

embiye.altac@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ankara Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/2011 [BR] Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi/2020