Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Emrullah Cansu

emrullah.cansu@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:Kastamonu Üniversitesi/Turizm Rehberliği/2016 [BR] Yüksek Lisans: Kastamonu Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği/2018