Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Engin Tunçkanat

engin.tunckanat@kapadokya.edu.tr

0384 3535009-205


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ege Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1982 [BR] Tıpta Uzmanlık: Ege Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1982 [BR] Doktora: Ege Üniversitesi/Enf. Hast. ve Kl. Mk./1989