Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Ercan Türerer

ercan.turerer@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Anadolu Üniversitesi/ Maliye/ 2012 [BR] Yüksek Lisans: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/ Sağlık Kurumları Yöneticiliği/ 2014