Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Ersin Aydınoğlu

ersin.aydinoglu@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Gazi Üniversitesi/ İngiliz Dili ve Edebiyatı/2018