Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Esra Ece Taşkın

ece.taskin@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi/Psikoloji/2018 [BR] Yüksek Lisans: TED Üniversitesi/Gelişim Odaklı Çocuk-Ergen Klinik Psikoloji Programı/Devam ediyor