Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Atioğlu

eyup.atioglu@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Anadolu Üniversitesi/Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği/2006 [BR] Yüksek Lisans: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Muhasebe ve Finansman/2009 [BR] Doktora: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/Muhasebe ve Finansman/2018