Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Demir Özer

ezgi.ozer@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi/Gıda Mühendisliği/2009 [BR] Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi/Gıda Mühendisliği/2012 [BR] Doktora: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi/Gıda Mühendisliği/2018