Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Fadime Kocapınar

fadime.kocapinar@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Boğaziçi Üniversitesi/İngilizce Öğretmenliği/2017 [BR] Yüksek Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi/İşletme Yönetimi/2019