Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Fatih Bozer

fatih.bozer@kapadokya.edu.tr

(0384) 353 5009-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Ankara Üniversitesi/Tıp Fakültesi/2002 [BR] Doktora: Erciyes Üniversitesi/Üroloji/2008