Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Fatma Füsun Hepdinç

fusun.hepdinc@kapadokya.edu.tr

(0384) 353 5009-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı/1974 [BR] Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Sosyal ve Kültürel Antropoloji/1992