Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Fazlı Açıkgöz

fazli.acikgoz@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lİsans: Ankara Üniversitesi/ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/ Klasik Arkeoloji Bölümü/1978