Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Figen Kara

figen.kara@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Selçuk Üniversitesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım/2014 [BR] Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım/2017 [BR] Doktora: Selçuk Üniversitesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım/Devam ediyor