Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Gamze Güney

gamze.guney@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Spor ve Rekreasyon/2007 [BR] Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi/Sporda Psiko-Sosyal Alanlar/2010 [BR] Doktora: Hitit Üniversitesi/Beden Eğitimi ve Spor/Devam ediyor