Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Gizem Uzan

gizem.uzan@kapadokya.edu.tr

0384 3535009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi/Mütercim Tercümanlık/2010 [BR] Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi/Eğitim Programları ve Öğretimi/2018