Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Gökçen Karataş

gokcen.karataş@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR