Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Gökçen Ünsal

gokcen.unsal@kapadokya.edu.tr

0(384) 353 50 09-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/İngilizce Öğr./2013 [BR] Yüksek Lisans: Çağ Üniversitesi/İngiliz Dili Eğitimi/Devam ediyor