Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Gülay Özdoğan - Oral Diagnoz, Radyoloji


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi/Diş Hekimliği Fakültesi/1994 [BR] Doktora: İstanbul Üniversitesi/Oral Diagnoz ve Radyoloji/2000