Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Gülay Uyar

gulay.uyar@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi/Hemşirelik/2008 [BR] Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi/Çocuk Sağlığı ve Has. Hemşireliği/2012