Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Gülşah Bektaş

gulsah.bektas@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Selçuk Üniversitesi/Hemşirelik/2005 [BR] Yüksek Lisans: Yakındoğu Ünivesitesi/Hemşirelik/2015 [BR] Doktora: Erciyes Üniversite/Cerrahi/Devam ediyor