Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Gürdoğan Aydın

gurdogan.aydin@kapadokya.edu.tr

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Anadolu Üniversitesi/Sosyoloji/1998 [BR] Yüksek Lisans: Ahi Evran Üniversitesi/Antropoloji/Devam ediyor