Akademik Kadro


Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Ünser

halil.unser@kapadokya.edu.tr

(0384) 353 5009-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi/Türk Dili ve Edebiyatı/2000 [BR] Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi/Yeni Türk Edebiyatı/2004 [BR] Doktora: İstanbul Üniversitesi/Yeni Türk Edebiyatı/2019