Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Halil Uysal

halil.uysal@kapadokya.edu.tr


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Erciyes Üniversitesi/Turist Rehberliği/2009 [BR] Yüksek Lisans: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Kültürel Miras ve Kültür Yön./Devam ediyor