Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Hasan Ertuğrul Oğuzöncül

hasan.oguzoncul@kapadokya.edu.tr

(0384) 353 5009-0


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1980 Doktora: Hacettepe Üniversitesi/Tıp Fakültesi/1987