Akademik Kadro


Dr. Öğr. Üyesi Hatice Uçak

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Sağlık Yönetimi (Tezli- Tezsiz)

hatice.ucak@kapadokya.edu.tr

03843535009

AKADEMİK AŞAMALAR

Sağlık Yönetimi A.B.D. Başkanı

  • Lisans: Anadolu Üniversitesi İktisat 1996
  • Lisansüstü: Gazi Üniversitesi Hastane İşletmeciliği 2003
  • Doktora: Nevşehir  Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İşletme 2020