Akademik Kadro


Öğretim Görevlisi Hilal Nalcı

hilalnalci@hotmail.com

+90 (384) 353 5009/1427


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans: Hacettepe Üniversitesi/ Tıp Fakültesi [BR] Tıpta Uzmanlık: Ankara Üniversitesi/ Göz Hastalıkları