Akademik Kadro


Prof. Dr. Hülya Eraydın Argunşah

hulyargunsah@gmail.com

+90 (384) 353 5009


AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans:İstanbul Üniversitesi/Türk Dili ve Edebiyatı/1983[BR] Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi/Yeni Türk Edebiyatı/1985 [BR] Doktora:Marmara Üniversitesi/Yeni Türk Edebiyatı/1990